Jazda w ruchu drogowym

Zadania egzaminacyjne przeprowadzane podczas jazdy w ruchu drogowym

Poz.

Zadania egzaminacyjne

1

wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

2

jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:

 1. o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
 2. posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

3

jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

4

przejazd przez skrzyżowania:

 • równorzędne (trzy - i czterowlotowe),
 • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A 7, B 20, D 1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6 a i c),
 • z sygnalizacją świetlną,
 • na których ruch odbywa się wokół wyspy,
 • dwupoziomowe (wjazd i zjazd) *)

5

przejazd przez przejścia dla pieszych

6

W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie manewrów:

 1. parkowanie prostopadłe lub skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
 2. - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,

  - po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),

  - parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

  lub 
 3. parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem
 4. - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej

  - długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzamniacyjnego,

  - w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,

  - po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  - w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik,

 5. zawracanie na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej
 6. - możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego

  - miejsce do zawracania wyznacza egzaminator,

7

przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego

8

wykonanie manewrów:

 • wyprzedzania, omijania, wymijania,
 • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo,prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu,

9

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonywany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

10

Nieobowiązkowo: Hamowanie w sytuacjach awaryjnych. Manewr może być wykonywany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

11

Rozprzęganie pojazdu z przyczepą - zadabnie realizowane po powrocie na plac manewrowy WORD - wykonanie w 7 minut

*) Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Czas trwania jazdy w ruchu drogowym

Rodzaj uprawnień

Czas trwania jazdy

Prawa jazdy kategorii: B+E

25 minut

Prawa jazdy kategorii: B, B1

40 minut

Kryteria oceny

Przy ocenianiu kwalifikacji osoby egzaminowanej egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

 1. Sposób wykonywania manewrów na drodze,
 2. Zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
 3. Umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
 4. Skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
 5. Dynamikę i kulturę jazdy,
 6. Sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Najczęściej popełniane błędy podczas jazdy w ruchu drogowym:

 • nieprzestrzeganie zasad pierwszeństwa przejazdu,
 • nieprzestrzeganie sygnałów świetlnych,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu,
 • podejmowanie decyzji i niewłaściwy sposób wykonywania manewrów zmiany kierunku jazdy i pasa ruchu.

Po zakończeniu egzaminu praktycznego egzaminator:

 1. informuje o wyniku egzaminu, a jeżeli jest to wynik negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania,

 2. wpisuje wynik egzaminu na listę osób zakwalifikowanych na egzamin

 3. przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego jeżeli wynik tego egzaminu jest negatywny
 

Visit and Bet at Ladbrokes information.