KATEGORIA A, A2 - Szkoła nauki jazdy TURBO Robert Wójcicki

! NOWE !
Kliknij na pojazd
Przejdź do treści

KATEGORIA A, A2

EGZAMIN

KATEGORIA A, A2 / EGZAMIN TEORETYCZNY

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających tożsamość:
dowód osobisty,
kartę pobytu,
paszport.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w sali oznaczonej informacją „Sala egzaminacyjna” przy użyciu komputerowych urządzeń egzaminacyjnych dla każdej osoby egzaminowanej i trwa 25 minut. Egzamin polega na wskazaniu (poprzez wciśnięcie lewego przycisku myszki) w czasie rzeczywistym prawidłowej odpowiedzi na wybrane losowo, przez system teleinformatyczny komputera pytania.

Prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna. Na pytania od 1 - 20 odpowiadamy, poprzez naciśnięcie przycisków „TAK” lub „NIE”. Natomiast na pytania od 21 do 32 odpowiadamy, poprzez naciśnięcie przycisków A, B lub C.

Na pytania od nr 1 - 20 przewidziano 20 sekund czasu na zapoznanie się z pytaniem i 15 sekund czasu na udzielenie odpowiedzi. W pytaniach od nr 21 - 32 na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi, przewidziano 50 sekund.

Poziom trudności zadań oceniany jest w skali od 1 do 3 punktów.

3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
Udzielone odpowiedzi można poprawiać w ramach przewidzianego limitu czasu. Przejście do kolejnego pytania dokonywane jest samoczynnie po upływie czasu przeznaczonego na odpowiedź lub poprzez wciśnięcie przycisku „Następne pytanie”. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.
Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 74. Minimalna ilość punktów, konieczna do zaliczenia egzaminu, wynosi 68. Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie na ekranie pojawia się wynik egzaminu.

Pytania będą odzwierciedlać sytuacje, z jakimi kierowcy mogą się spotkać w codziennym ruchu drogowym.

KATEGORIA A, A2 / EGZAMIN PRAKTYCZNY

Poniżej w pliku PDF podajemy wytyczne dotyczące egzaminu praktycznego dla kategorii A.


 Szkoła Nauki Jazdy "Turbo"
 Wójcicki Robert
 ul. Jasińskiego 8
 39-400 Tarnobrzeg

 603-227-558 (Kat. B)
         605-898-246 (Kat. A, A2)
  jacfor@poczta.onet.pl
Wróć do spisu treści